Προσωρινοί πίνακες κατάταξης ΕΛΙΔΕΚ – Μεταδιδάκτορες

Μόλις πριν λίγο αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης για τη δράση ΕΛΙΔΕΚ “ενίσχυση μεταδιδακτόρων”. Για τις φυσικές επιστήμες, υπάρχει το όριο των 24 προτάσεων προς χρηματοδότηση, το οποίο αντιστοιχεί σε βαθμολογία 84.

Έγκριση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης για επτά (7) Επιστημονικές Περιοχές, στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών

Στην Πυρηνική Φυσική (βασική ή εφαρμογές) δεν υπάρχει καμία που να ξεπερνά το όριο αυτό, νομίζω 75 είναι η πιο υψηλή που βρίσκεται. Εξαιρετικά ανησυχητικό για το μέλλον του πεδίου, καθώς οι μεταδιδάκτορες πρέπει να ενισχυθούν για να είναι έτοιμοι να αποτελέσουν την επόμενη γενιά μελών ΔΕΠ στο αντικείμενο. Χωρίς εμπειρία δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσουν προς αυτήν την κατεύθυνση.

Advertisement