Ερευνητικό Σεμινάριο

Αύριο έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στον Τομέα Πυρηνικής Φυσικής το φίλο και συνάδελφο Δρ. Διονύση Πατήρη. Αν σας φέρει ο δρόμος, ο Διονύσης έχει να μας δείξει υπέροχα πράγματα από την ερευνητική του δραστηριότητα, μέσα και έξω από το μαγικό χώρο της θάλασσας. Πληροφορίες ακολούθως:

Σεμινάριο Τομέα Πυρηνικής Φυσικής & Στοιχειωδών Σωματιδίων
Τρίτη 07 Μαρτίου 2017, ώρα 12’00, Αίθουσα Σεμιναρίων Τομέα Β

Ομιλητής
Δρ. Διονύσιος Πατήρης (ΕΛΚΕΘΕ)

Τίτλος
Ράδιο-οικολογία και εφαρμογές ραδιοϊχνηθέτησης στο θαλάσσιο περιβάλλον

Περίληψη
Υπάρχουν ραδιενεργά στοιχεία στη θάλασσα? Απειλούν το περιβάλλον
και την κοινωνία? Βοηθούν την επιστήμη? Στην απάντηση αυτών των
ερωτημάτων αναπτύσσεται τις τελευταίες δεκαετίες το ερευνητικό πεδίο
που αφορά στην μελέτη της «ραδιενέργειας του θαλάσσιου περιβάλλοντος».
Η ανάπτυξη σύγχρονων ανιχνευτικών συστημάτων και μεθοδολογιών επιτρέπουν
την ανίχνευση και την ποσοτικοποίηση της συγκέντρωσης ραδιενεργών
στοιχείων με σκοπό την ράδιο-οικολογία αλλά και την ραδιοϊχνηθέτηση.
Η μία αποσκοπεί στην προστασία φύσης και ανθρώπου η δεύτερη στην μελέτη
και κατανόηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Υποθαλάσσια ηφαίστεια, πηγές
υπόγειου γλυκού νερού στη θάλασσα, εκροές αερίων από τον θαλάσσιο πυθμένα,
χρονολόγηση ιζηματογενών διαδικασιών, μετακίνηση θαλάσσιων μαζών είναι
μερικά από τα φυσικά δυναμικά φαινόμενα που προσεγγίζονται με χρήση
ραδιοϊχνηθετών. Στην ομιλία θα παρουσιασθούν οι τεχνολογικές καινοτομίες
και οι ερευνητικές περιοχές όπου δραστηριοποιείται η ομάδα φασματομετρίας-γ
του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.

Advertisement