Εργαστήριο Κατεύθυνσης – Φάσματα

Τα φάσματα του εργαστηρίου κατεύθυνσης για την άσκηση 4 (Ραδιενέργεια Περιβάλλοντος) θα αναρτώνται εδώ:

http://users.uoa.gr/~tmertzi/Class/lab_adv.html

Υπενθυμίζω και τονίζω ότι όλοι οι ασκούμενοι/ες πρέπει να έχουν στο εργαστήριο μαζί τους το προσωπικό τετράδιο εργαστηρίου (κλασσικό μπλε, 30φ)

Advertisement