Πτυχιακές εργασίες

Εν όψει του τέλους της εξεταστικής περιόδου και του ακαδημαϊκού εξαμήνου, αλλά και του γενικότερου σχεδιασμού ερευνητικών δραστηριοτήτων για το επόμενο έτος/εξάμηνο πληροφορώ τους πιθανούς/ές ενδιαφερόμενους/ες ότι υπάρχει περιορισμένη διαθεσιμότητα θεμάτων για πτυχιακές εργασίες. Αν υπάρχει ενδιαφέρον παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου το αργότερο ως τις 10 Ιουλίου.

Πιθανά θέματα είναι:
– Θεωρητική μελέτη αντιδράσεων (p,p’γ) μέσω υπολογιστικών προτύπων
– Μετρήσεις ραδιενέργειας περιβάλλοντος με ανιχνευτή HPGe υψηλής διακριτικής ικανότητας
– Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης καταγραφής επιπέδων ραδιενέργειας
– Υπολογισμοί χαρακτηριστικών διέγερσης Coulomb σε αντιδράσεις κάτω από το φραγμό
– Μελέτη ευθυγράμμισης μαγνητικών υποκαταστάσεων σε αντιδράσεις α-transfer
– Μελέτη πόλωσης σε μετρήσεις με την τεχνική κεκλιμμένου στόχου (tilted-foil)
κ.ά.

Επίσης σε συνεργασία με συναδέλφους από το Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας σε θέματα τεχνολογίας υλικών για αντιδραστήρες σύντηξης (JET,ITER). Για τα συγκεκριμένα θέματα απαιτείται να έχετε λιγότερα από 10 μαθήματα για πτυχίο και γενικό μέσο όρο τουλάχιστον 7.50

Advertisement