Εισαγωγική διάλεξη Εργαστηρίου Πυρηνικής Φυσικής

Στο πλαίσιο της άσκησης των φοιτητών στο Εργαστήριο Κορμού ΙΙ, πραγματοποιήθηκε η εισαγωγική διάλεξη που αφορά στο Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής (Ασκήσεις Π1-Π4). Η διάλεξη είναι διαθέσιμη στην παρακάτω παραπομπή:
PDF

Advertisement