Ατομική και Μοριακή Φυσική – Έναρξη μαθημάτων

Το μάθημα Κατεύθυνσης (προσφέρεται και ως επιλογής στους άλλους Τομείς) Ατομική και Μοριακή Φυσική θα διδαχθεί στο τρέχον εαρινό εξάμηνο από κοινού με το συνάδελφο κ. Αρκάδιο Μανουσάκη. Το πρόγραμμα έχει ρυθμισθεί σε συνάντηση με τους ενδιαφερόμενους φοιτητές. Ημέρες/Ώρες διδασκαλίας είναι οι:

Τετάρτη 11-1
Παρασκευή 9-11

όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα ΉΡΩΝ του ισογείου του κτηρίου Φυσικής.

Για διδακτικό/πληροφοριακό υλικό δείτε και την αντίστοιχη σελίδα του μαθήματος στο eclass.

Advertisement