Επαναληπτικό μάθημα Πυρηνικής

Αγαπητοί μου φοιτητές

Το τελευταίο μάθημα “Πυρηνική Φυσική” για την Κατεύθυνση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19.01.2016 στη γνωστή αίθουσα. Λόγω του χαρακτήρα επανάληψης όλων αυτών που διδάχθηκαν στο πρόσφατο εξάμηνο (και παρά τις όποιες αναβολές/καθυστερήσεις από αθέμιτους παράγοντες) παρακαλείστε να συγκεντρώσετε τις απορίες σας προς συζήτηση.

Σημειώνεται ακόμη, ότι όσοι έχετε αναλάβει εργασίες η προθεσμία κατάθεσης έχει μετατεθεί για τη Δευτέρα 15.02.2016. Δε θα γίνει για οποιονδήποτε λόγο δεκτή εργασία μετά από την ημερομηνία αυτή.

Με την ευκαιρία να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία σας κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και την εύρυθμη λειτουργία του μαθήματος. Καλή επιτυχία!

 

Advertisement