Αναβολή Ωρών Γραφείου

Λόγω προσωπικού κωλύματος, οι ώρες γραφείου για τη Δευτέρα 23.11.2016 (13’00-14’00) αναβάλλονται.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις εργασίες στην Πυρηνική Φυσική μπορούν να με συναντήσουν Τρίτη μετά το πέρας του εργαστηρίου Κατεύθυνσης (2 μμ).

Advertisement