Οδηγίες για την Άσκηση 4 του Εργαστηρίου Κατεύθυνσης

Για το φετινό Εργαστήριο Πυρηνικής Κατεύθυνσης οι ασκούμενοι/ες στην άσκηση 4 (Ραδιενέργεια Περιβάλλοντος) θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

  • Η άσκηση διεξάγεται τόσο στον εργαστηριακό χώρο όσο και στη γειτονική ύπαιθρο, αν ο καιρός το επιτρέπει. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι κατάλληλα ενδεδυμένοι.
  • Οι ασκούμενοι/ες θα πρέπει να έχουν μαζί τους μπλε τετράδιο 30 φύλλων, στο οποίο θα καταγράψουν τα πειραματικά τους δεδομένα, αλλά και την ίδια την εργασία τους μετά τη λήξη της άσκησης.
  • Τα πειραματικά φάσματα που θα ληφθούν κατά την άσκηση θα καθίστανται διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: <a href="http://tinyurl.com/uoaclass&quot; (επιλέξτε Προπτυχιακά και μετά Εργαστήριο Πυρηνικής Κατεύθυνσης)

Καλή επιτυχία!

Advertisement