Αποτελέσματα Εξέτασης Ιουνίου “Πυρηνική Τεχνολογία”

Αποτελέσματα της Εξεταστικής Ιουνίου για το μάθημα
“Πυρηνικής Τεχνολογία και Ανιχνευτές Στοιχειωδών Σωματιδίων”

201000137 ΕΝΝΕΑ (9)
201000212 ΤΡΙΑ (3)

Οι βαθμοί θα σταλούν στη Γραμματεία την ερχόμενη Τρίτη 28.07.2015

Advertisement