Διαλέξεις INPP

Για τους ενδιαφερόμενους/ες φοιτητές/τριες, έχουν αναρτηθεί και οι πέντε πρώτες διαλέξεις της “Εισαγωγής στην Πυρηνική Φυσική & τα Στοιχειώδη Σωμάτια” στην παραπομπή:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/6356899/Class/inpp.html

Ως γνωστό, απαιτείται κλειδάριθμος, ο οποίος μπορεί να αποκτηθεί από το διδάσκοντα με απευθείας επώνυμο email

Advertisement