Αρχεία διαλέξεων ΕισΠυρΦυσΣτοιχΣωμ

Οι διαλέξεις του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 βρίσκονται ακόμη στην ιστοσελίδα του μαθήματος για όσους θέλουν να τις κατεβάσουν εν όψει της επικείμενης εξέτασης.
Ενημέρωνω ότι τελική ημερομηνία που θα είναι αναρτημένες είναι η ερχόμενη Τρίτη 10.02.2015, ημέρα που ξεκινούν και οι παραδόσεις του μαθήματος για το τρέχον ακαδημαΪκό έτος 2014-2015. Μετά από αυτήν θα αντικατασταθούν με τις φετινές.

Παρακαλώ ενημερώστε πιθανούς ενδιαφερόμενους. Κωδικός ξεκλειδώματος ΜΟΝΟ από το διδάσκοντα με ενυπόγραφο email.

Advertisement