Βαθμολογίες αδήλωτων μαθημάτων

Παρακαλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες για τους οποίους δεν τους έχει περαστεί ο βαθμός προηγούμενων εξεταστικών (λόγω προβλημάτων στη δήλωση κοκ), να επικοινωνήσουν μαζί μου άμεσα, ασχέτως αν με έχουν ενημερώσει δια ζώσης. Αφορά ΜΟΝΟ τα μαθήματα, τα οποία διδάσκω

Πρέπει να συγκεντρωθεί ο τελικός κατάλογος, ώστε να μην υπάρχουν περαιτέρω μαθήματα. Εξυπακούεται ότι θα πρέπει να βεβαιωθούν πως έχουν δηλώσει το μάθημα στην τρέχουσα εξεταστική.

Παρακαλώ ενημερώστε τους συναδέλφους σας για το συγκεκριμένο θέμα.

Advertisement