Πτυχιακή εξέταση Πυρηνικής Τεχνολογίας

Το μάθημα της Πυρηνικής Τεχνολογίας θα εξεταστεί στην πτυχιακή εξέταση Φεβρουαρίου 2015 την Τρίτη 10 Μαρτίου 2015, ώρα 10-1, στο Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής.

Σημειώνεται ότι το μάθημα δε διδάσκεται πλέον κι έχει αφαιρεθεί από το πρόγραμμα σπουδών του Τμ. Φυσικής. Σύμφωνα με απόφαση της ΓΣ του Τμήματος θα δοθεί προς εξέταση στις επόμενες τρεις εξεταστικές και παύει οριστικά μετά από αυτές.

Advertisement