Ώρες γραφείου

Οι ώρες γραφείου για το χειμερινό εξάμηνο 2015-2016 (με την προϋπόθεση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Τμήματος) είναι:
Δευτέρα 13’00-14’00
Παρασκευή 12’00-13’00

Σε διαφορετική περίπτωση επικοινωνήστε μαζί μου

Advertisement