Εργαστήριο Κατεύθυνσης

Όλοι οι ασκούμενοι/-ες στο Εργαστήριο Κατεύθυνσης Πυρηνικής Φυσικής παρακαλούνται να έχουν μαζί τους ένα μικρό μπλε τετράδιο (30φυλλο, σχολικού τύπου), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί και ως εργαστηριακό βιβλίο μετρήσεων, αλλά και ως τετράδιο συγγραφής της εργασίας τους.
Ενημερώνω επίσης ότι η προθεσμία παράδοσης των εργασιών είναι στο αμέσως επόμενο εργαστήριο (δηλ. τυπικά μια βδομάδα μετά). Δε θα δίδεται βαθμολογία σε καθυστερημένες παραδόσεις εργασιών μετά το πέρας της εβδομάδας.

Advertisement