Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική & τα Στοιχει ώδη Σωμάτια

Μετά από την ανωμαλία που ζήσαμε το χειμερινό εξάμηνο 2013-2014 και σε αναμονή της ολοκλήρωσης του χειμερινού εξαμήνου σε μερικές εβδομάδες, ζούμε την παλαβομάρα των συνεχών εξετάσεων (πτυχιακών, εξ αναβολής, κανονικές κοκ).

Στο μάθημα της Εισαγωγής, όπως φαντάζομαι και στα υπόλοιπα υποχρεωτικά κορμού, υπάρχει ειδικά φέτος μια βίαια προσέλευση φοιτητών μεγάλων ετών, οι οποίοι βρίσκονται στο φάσμα της διαγραφής. Ως εκ τούτου έχει διαταραχθεί καταλυτικά η ομοιογένεια και η ποικιλία των εξεταζόμενων, ιδιαίτερα σε σχέση με το πόσοι και ποιοι από αυτούς παρακολουθούν το μάθημα κατά τη διάρκεια του κανονικού εξαμήνου. Μετά το πέρας της κανονικής εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου 2012-2013, κράτησα ένα πρόχειρο διάγραμμα με τα στατιστικά των φοιτητών που παρακολούθησαν το μάθημα. Το γράφημα παρατίθεται ακολούθως κι έχει ιδαίτερο ενδιαφέρον να δει κανείς τις απότομες αυξήσεις συμμετοχής στις παραδόσεις. Όπως επίσης και την εκτόξευση του αριθμού συμμετεχόντων στις αντίστοιχες εξετάσεις.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.