Τι λέγαμε για τα κινητά;

Πριν λίγο καιρό σας είχα αναπτύξει την άποψή μου για την ακτινοβολία των
κινητών και τις επιπτώσεις της στην ανθρώπινη υγεία, ιδιαίτερα σε ό,τι
αφορά την καρκινογένεση. Χάριν αναφοράς σας παραθέτω την παραπομπή.

Χθες υπέπεσε στην αντίληψη μου μια δημοσίευση των αποτελεσμάτων
πολυετούς έρευνας για τις επιπτώσειςτων κινητών. Η μελέτη που εστιάστηκε
σε πάνω από 5000 ασθενείς (δείγματα) που είχαν εμφανίσει διαφόρους
τύπους καρκίνου στον εγκέφαλο και διεξήχθη σε βάθος δεκαετίας (λεπτομέρειες σε αυτό το άρθρο)
κατέστη τελικά χωρίς τη δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων.

Σε όσους πίστεψαν τα γραφόμενά μου σχετικά με τα φυσικά χαρακτηριστικά
της ακτινοβολίας και το πόσο μπορούν αυτά να προκαλέσουν
καρκινογενέσεις, τα αποτελέσματα της έρευνας δεν μπορεί παρά να ήρθαν σα
φυσικό επακόλουθο. Ακόμη και στην περίπτωση της παραπάνω έρευνας,
δεδομένη πόλωση των ερευνητών να συσχετίσουν μορφές καρκίνου με τη χρήση
του κινητού αποδείχθηκε μάλλον ανεπιτυχής σύμφωνα με τα γραφόμενα των
ίδιων. Εμένα προσωπικά, το προηγούμενο απλά μου λέει ότι δεν υπάρχει
στατιστική τουλάχιστον συσχέτιση. Για την ουσιαστική σχέση αιτίου-αιτιατού είμαι πεπεισμένος ήδη.

Επιμένω πάντως στο drive-and-don’t talk on the phone!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.