Παγουριακός Πίνακας των Στοιχείων

Επιτέλους! Ο Παγουριακός Πίνακας των Στοιχείων με σειρά ηλεκτροχημικής συγγένειας είναι έτοιμος. (Διορθώσεις/προσθήκες από τρίτους σημειώνονται με κόκκινο χρώμα)

Βούλιο [Vo]

Στοιχείο μέσου βάρους, με έντονο ξανθό χρώμα. Αποτελεί τεχνητά κατασκευασμένο στοιχείο σε αντιδραστήρες της Ουκρανίας. Η ανακάλυψή του παρέμεινε μυστική για πολλά χρόνια, ωσότου μεταφέρθηκε σε ελληνικά εδάφη σε ειδικά κατασκευασμένα δοχεία για αποτροπή της ανίχνευσης από τις μονάδες ασφαλείας. Εκτός από τη βασική ενεργειακή κατάσταση συναντάται έντονα σε μια ισομερή, διεγερμένη στάθμη. Είναι από τα πρώτα στοιχεία που παρατηρήθηκαν να παρουσιάζει έντονη κοινωνικότητα με άλλα είδη, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι είναι υπεραγώγιμα. Το έντονο ξανθό χρώμα του το κατατάσσει στο νούμερο ένα στοιχείο σε χρήση σε κοινωνικές, καταναλωτικές, καλλιτεχνικές και αρχιτεκτονικές εφαρμογές.

Μερτζιμέκιο [Mz]

Στοιχείο ισχυρά ραδιενεργό, μεγάλης μάζας, με Th-εϊκή διάσταση. Διαθέτει πολύπλοκη δομή με αρκετές διεγερμένες καταστάσεις. Ανακαλύφθηκε στις Σέρρες το 1971. Σχηματίζει ισχυρούς χημικούς δεσμούς με το Βούλιο. Η χημική τους αντίδραση είναι σχετικά αργή, αλλά καταλήγει σε υβριδικές μορφές με μεγάλο χρόνο ημιζωής. Λόγω των πολλαπλών μαγνητικών ροπών που παρουσιάζει, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος αποφάσισε να επενδύσει ερευνητικά σε πρόγραμμα μελέτης του Μερτζιμέκου. Ήδη υπάρχουν ελπίδες οι έρευνες να φωτίσουν ανακαλυφθεί και το δεύτερο ισότοπο του στοιχείου, το οποίο έχει ανακαλυφθεί και παρουσιάζει φυσιοθεραπευτικές ιδιότητες ως αποτέλεσμα αυτών των ερευνών. Tελευταία πειραματικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι το μερτζιμέκιο αποκτά επικούριες ιδιότητες στο περιβάλλον της Αττικής (σε συνθήκες ΕΚΠΑ), κάτι το οποίο διερευνάται περαιτέρω.

Μίνιο [Mi]

Το Μίνιο, όπως και το Σπύτσιο (βλ. παρακάτω) είναι προϊόν του Τσιούριου [Ts] και παρουσιάζει έντονο χαρακτήρα. Είναι ένα από τα πρώτα στοιχεία που ανακαλύψθηκαν σε πετρώματα της ευρύτερης περιοχής Ιωαννίνων με χρήση αρχαιολογικής σκαπάνης. Υπάρχουν πολυάριθμες ιστορικές αναφορές που αναφέρουν χρήση του Μίνιου σε χώρους ψυχαγωγίας και διάθεσης αλκοολούχων, αν και τελευταία εντοπίζεται σε οικιακά περιβάλλοντα. Το συναντά κανείς σε περιοχές με υψηλές συγκεντρώσεις Μάλαμα [Ml] και Ιωαννίδη [Io]. Τελευταία έχει παρατηρηθεί ότι παρουσιάζει ιδιαίτερες τάσεις οξείδωσης του Καραμπινίου [Kb]. Αποτελεί μητρικό πυρήνα του Νικολίου [Nk].

Δριστιλιάριο [Dr]

Το βαρύτερο ευγενές στοιχείο του παρόντος Παγουρικού Πίνακα. Στοιχείο ραδιενεργό, χρησιμοποιείται κυρίως στην ακτινοφυσική με σκοπό τη διάγνωση ασθενειών. Ο πυρήνας του Δριστιλιαρίου στερείται ισχυρών αλληλεπιδράσεων με το εξωτερικό περιβάλλον οδηγώντας σε καθαρές ιδιοκαταστάσεις απαλλαγμένων από στάθμες-εισβολείς στην κυματοσυνάρτηση. Διαθέτει μεγάλο χρόνο ημιζωής μεταβάσεων μεταξύ των ενεργειακών σταθμών του, αλλά μετά την αποδιέγερση σε κάποια από αυτές παρουσιάζει έντονα φαινόμενα ισομέρειας. Σε συνδυασμό με το Καλεφέζριο [Kf] μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. Έλκεται χημικά από το Μίνιο, παρουσία καταλυτών, όπως το μείγμα κουμπάριο (ίσα ποσά από Μερτζιμέκιο και Βούλιο) ή τους Παρτσ’βαρικούς καταλύτες.

Νικόλιο [Nk]

Το Νικόλιο (αρχική ονομασία Μπουκάλιο) ανακαλύψθηκε πριν σχεδόν τρία έτη σε μαιευτική κλινική κατόπιν εννιάμηνης ισχυρής αλληλεπίδρασης δέσμης βαρέων ιόντων Δριστιλιαρίου με ελαφρείς στόχους Μινίου σε ανάστροφη κινηματική. Το πείραμα της αλληλεπίδρασης κατέληξε στη δημιουργία του νέου στοιχείου με μεγάλη ενεργό διατομή. Αυτή τη στιγμή, οι ερευνητικές προσπάθειες για την καταγραφή των ιδιοτήτων του στοιχειακού χαρακτήρα αναφέρουν ότι πρόκειται για βαρύ στοιχείο, ιδιαίτερης διαδραστικότητας με το εξωτερικό περιβάλλον, στο οποίο μεταδίδει αισθήματα ευδαιμονίας, και ισχυρή ανεξαρτησία. Αναφέρεται επίσης ότι υπάρχει στενή σύνδεση με το παλαιόθεν, εκτενώς μελετημένο στοιχείο Καραγκιόζιο [Kg].

Σπύτσιο [Sp]

Ραδιενεργό στοιχείο με συχνές εφαρμογές στη διάγνωση και θεραπεία ασθενών. Συναντάται σε μεγάλες ποσότητες σε αντικείμενα-αντίκες προερχόμενα από το Γιουσουρούμ. Απομονώθηκε σε μεγάλες ποσότητες στη μονάδα Πυρηνικής Ιατρικής στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, αλλά πρόσφατα η ερευνητική του μελέτη έχει μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Διεγείρεται έντονα από ακουστικά κύματα και για το λόγο αυτό εκλύεται σε μεγάλες ποσότητες κατά τη διάρκεια συναυλιών ή ακρόασης μουσικών οπτικών δίσκων. Τέλος, χρησιμοποείται συχνά στην κατασκευή καλωδίων δίκτυωσης νεόδμητων διαμερισμάτων. Όπως και το Μίνιο προέρχεται από τη διάσπαση του Τσιούριου. Η εμπειρική του ονομασία είναι Δοκτόριο.

Μπακάλιο [Mp]

Το Μπακάλιο αποτελεί βασικό συνδετικό κρίκο στη δημιουργία νανοσωλήνων άνθρακα. Η θεωρητική μελέτη τους επαφίεται στη χρήση Μπακαλίου ως trace element, το οποίο ακολουθεί την αλληλουχία ανάπτυξης των νανοσωλήνων σε κλασματικές διαστάσεις του χωρόχρονου. Στοιχείο δυσεύρετο, μελετήθηκε ιδιαίτερα σε ιταλικό έδαφος. Η συνεργασία των ερευνητικών ομάδων με σκοπό τη μελέτη του Μπακαλίου διεκόπη αρκετές φορές λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Το Μπακάλιο είναι χημικά σταθερό σε ενώσεις με στοιχεία νεαρής ηλικίας και άγνωστης προέλευσης. Χαρακτηρίζεται από ισχυρές μεταβάσεις σε διεγερμένες καταστάσεις υπό τη δράση υδατικών διαλυμάτων οινοπνεύματος. Τον τελευταίο καιρό ερευνάται σε Σουρδιακά διαλύματα με πολλά υποσχόμενες προοπτικές.

Παπακώστιο [Pk]

Είναι το στοιχείο με τα περισσότερα γνωστά ισότοπα, τρία σε αριθμό: το Βασίλιο, το Πάνιο και το Κουστάκιο. Το στοιχείο διακρίνεται από το σταθερό χημικό του χαρακτήρα. Μεγάλες ποσότητες του στοιχείου ανιχνεύθηκαν για πρώτη φορά στη Βαζελίνη. Τα τρία ισότοπα παρουσιάζουν σημαντικά διαφορετικές ιδιότητες.
Το Βασίλειο [Va] είναι το ισότοπο με το μεγαλύτερο χρόνο ζωής, ιδιαίτερα σημαντικό στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων ως μέτρο οικονομικής ευμάρειας λόγω της ανόδου της αξίας των μετάλλων. Το Βασίλειο είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο λόγω της ψυχαγωγικής του αξίας κι έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς  σε υπηρεσίες ταξί, αλλά και ως μέσο ανεύρεσης γεωγραφικών συντεταγμένων, ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή Αττικής. Συχνά εμφανίζεται και με την εμπειρική ονομασία Παπάριο, ενώ είναι σύνηθες σε βλακώδεις συνθήκες και καταστάσεις.
Το Πάνιο [Pn] διαθέτει μια σπάνια σταθερότητα στη βασική του στάθμη, κάτι που το καθιστά ιδανικό για περιπτώσεις ασφάλισης και εξασφάλισης. Το ινστιτούτο ερευνών που είχε αναλάβει τη συστηματική του μελέτη, πρόσφατα μεταφέρθηκε από την Ατλαντίδα στο Δυτικό Κεντρικό Παγουριστάν με σκοπό την οικονομική ανάδειξη και κοινωνική καταξίωση του ισοτόπου.
Τέλος, το Κουστάκιο [Ko], αν και το νεώτερο σε σειρά ανακάλυψης σε σχέση με τα υπόλοιπα δύο ισότοπα του Παπακώστιου έχει προσελκύσει τα βλέμματα της επιστημονικής κοινότητας των βιολογικών εφαρμογών. Φήμες αναφέρουν ότι μετά από μια περίοδο έντονης χημικής κινητικότητας ως ελεύθερο άτομο, συναντάται πλέον μόνο σε ιοντική μορφή. Η ιοντική μορφή του προήλθε λόγω της προσέγγισης τού στοιχείου σε μεγάλη ποσότητα του στοιχείου Βέριου [Ve], το οποίο διαθέτει ξανθό χρώμα όπως και το Βούλιο, καθώς φαίνεται ότι και έχει εισαχθεί και αυτό από την Ουκρανία, όπως και το Βούλιο.

Γκοντελίτσιο [Go]

Το αρχαιότερο στοιχείο του Πίνακα. Ανακαλύφθηκε σε πετρώματα της ευρύτερης περιοχής Αρναίας σε ιδιαίτερα μεγάλες συγκεντρώσεις και λόγω των ασπρόμαυρων αποχρώσεών στα ορυκτά άλατα που σχηματίζει του δόθηκε το εμπειρικό όνομα Μπαόκιο. Σήμερα είναι γνωστό και με το ανεπίσημο όνομα “το στοιχείο του Θεού”, λόγω της σοφίας που αποκτούν τα άτομα που καταναλώνουν ιατρικά σκευάσματα πλούσια σε Γοντελίτσιο. Οι πρόσφατες ερευνητικές προσπάθειες στο ερευνητικό κέντρο ΑΝΚΑ για ανίχνευση του στοιχείου σε μικροδείγματα κιθαιρώνιων ορυκτών ήταν επιτυχημένη. Το στοιχείο αποτελεί από μόνο του ξεχωριστή ομάδα λόγω των μοναδικών χημικών και πυρηνικών ιδιοτήτων που παρουσιάζει. Επίσης, λόγω του μεγάλου χρόνου ζωής του στοιχείου, μόλις πρόσφατα κατέστη δυνατό να μελετηθεί σε επίπεδο υψηλής στατιστικής σημαντικότητας για πρώτη φορά η μεταστοιχείωση του στοιχείου σε Επικούριο [Ek]. Οι έρευνες συνεχίζονται ώσπου να ολοκληρωθεί πλήρως η μετάβαση στον προαναφερθέν θυγατρικό πυρήνα.

Τόλιο [To]

Στοιχείο χημικά συγγενές με το Γκοντελίτσιο, η αντίδραση με το οποίο χαρακτηρίζεται από έντονες εκρήξεις που οδηγούν σε μακροχρόνια σταθερότητα σε περιβάλλοντα όπου είναι παρόν το είδος Felis Catus – Ceramidogatus Myrtius. Αποτελεί πάγιο χημικό αντιδραστήριο σε αντιδράσεις ραδιοχημείας με περιβαλλοντολογική εφαρμογή. Το στοιχείο παρουσιάζει σημάδια έντονης οξείδωσης σε αστικά περιβάλλοντα με υψηλό θόρυβο. Πρόσφατα, έχει εκφρασθεί η άποψη ότι αντιτίθεται χημικά της βλακείας σε έντονα πολωμένα υλικά. Το θέμα έχει αποτελέσει αντικείμενο σκέψεων και ιδεών στη μπλογκόσφαιρα.

Advertisement

4 comments

 1. Katagello tin kapileutiki logokrisia ton sholion pou ehoun upovlithei, apotelesma tou gnostou perivallontos ton pagouro-koumpariakon sheseon pou hronia tora epireazoun prosopa, pragmata k katastaseis.

  Episis, sta idia plaisia tha ithela na kataggeilo tin apousia ton stoiheion parts’vario kai litsio apo ton pinaka.

  Like

 2. Το πεδίο δράσης είναι ανοιχτό. Όποιος έχει όρεξη κάθεται και γράφει. Να μην ξεχνάμε βέβαια ότι στην περίπτωση του παρτσ’βαρίου εμπλέκονται έντομα οι κουμπαρικές αλληλεπιδράσεις των καρτέλ στοιχείων

  Like

 3. ha

  gia ti logokrisia de leme tipota!!!

  apokaluptontai ta kartel, ta opoia dithen mas provlimatizoun kata ta alla!!!

  Like

 4. Δεν καταλαβαίνω… Ποια λογοκρισία; Ό,τι έχετε να πείτε, το παρόν πεδίο σχολιασμού είναι ελεύθερο 🙂

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.